The First Four Years

25-03-2015   | |   Boekenplank

Geschreven door eetweetjes (Tineke)

2015-3475

Dit is niet echt een boek waarvan je zou denken dat het over eten gaat. Integendeel zelfs, het hoort thuis bij de klassieke kinderboeken. De schrijfster vertelt over haar jeugd in het midwesten van Amerika.
Centraal in de boeken staat de strijd om te overleven, en de grote rol die voedsel daarbij speelde.

Het boerenleven op de prairie was geen gemakkelijk leven. Voor hun huwelijk spraken Laura en Almanzo af om drie jaar te proberen rendabel te boeren en dan de balans op te maken. Tarwe was hun belangrijkste gewas. Ze kregen het moeilijk, het weer was en bleef
Lees verder >>These Happy Golden Years

05-02-2015   | |   Boekenplank

Geschreven door eetweetjes (Tineke)

2014-2125-huislaura

Dit is niet echt een boek waarvan je zou denken dat het over eten gaat. Integendeel zelfs, het hoort thuis bij de klassieke kinderboeken. De schrijfster vertelt over haar jeugd in het midwesten van Amerika. Centraal in de boeken staat de strijd om te overleven, en de grote rol die voedsel daarbij speelde.

In dit deel wordt minder op voedsel ingegaan dan in de voorafgaande; de nadruk ligt meer op de gezelligheid met leeftijdgenoten, het samenzijn  met familie en banen buitenshuis.
Het begint op het moment dat Laura als kersverse onderwijzeres bij vreemden in de kost terecht komt. Het is hartje winter, de
Lees verder >>Little Town on the Prairie

18-12-2014   | |   Boekenplank

Geschreven door eetweetjes (Tineke)

2014-2125-stad

Dit is niet echt een boek waarvan je zou denken dat het over eten gaat. Integendeel zelfs, het hoort thuis bij de klassieke kinderboeken. De schrijfster vertelt over haar jeugd in het midwesten van Amerika. Centraal in de boeken staat de strijd om te overleven, en de grote rol die voedsel daarbij speelde.

Na de eerste winter op het nieuwe land begint nu eindelijk het tij te keren.
Met de nieuwe lente komt alles weer tot leven. De koe heeft gekalfd dus is er verse melk. Al snel wordt de levende have uitgebreid met een nest kuikens, die uitgroeien tot een toom mooie kippen.
Nieuwe akkers voor graan worden geploegd en de moestuin wordt ingezaaid met
Lees verder >>The Long Winter

04-12-2014   | |   Boekenplank

Geschreven door eetweetjes (Tineke)

2014-2125-winter

Dit is niet echt een boek waarvan je zou denken dat het over eten gaat. Integendeel zelfs, het hoort thuis bij de klassieke kinderboeken. De schrijfster vertelt over haar jeugd in het midwesten van Amerika.
Centraal in de boeken staat de strijd om te overleven, en de grote rol die voedsel daarbij speelde.

Het gezin woont nu op het pas ontgonnen stuk land. De eerste oogst van de gekeerde zode is
Lees verder >>By the shores of Silver Lake

26-11-2014   | |   Boekenplank

Geschreven door eetweetjes (Tineke)

2014-2125-zilvermeer

Dit is niet echt een boek waarvan je zou denken dat het over eten gaat. Integendeel zelfs, het hoort thuis bij de klassieke kinderboeken. De schrijfster vertelt over haar jeugd in het midwesten van Amerika, toen zij met haar ouders en zussen per huifkar en deze keer ook per trein van de ene woonplaats naar de andere trok. Echter, centraal in de boeken staat de strijd om te overleven, en de grote rol die voedsel daarbij speelde.

De boerderij op de prairie van Minnesota leverde
Lees verder >>