Van alles wat in Utrecht

30-09-2014   | |   Dierlijk , Herkomst , Keukentafel , Plantaardig

Geschreven door eetweetjes (Tineke)

Loosdrechtse plassen

Thema 2014 – Utrecht – thema 2014

De provincie Utrecht ligt midden in het land en is omringd door de provincies Zuid-holland, Noord-holland, Flevoland (via het Eemmeer) en Gelderland.
Het westen maakt deel uit van het Groene Hart, een oer-hollands landschap van weiden en water (plassen, rivieren, sloten). Een gebied wat zich leent voor landbouw en dan met name veeteelt. In het noordwesten vind je de grote verveningsplassen van Loosdrecht en Vinkeveen, voor vissers een interessant gebied. Verder vinden we nog het Eemland in het noorden, dat bestaat uit het stroomgebied van de 18 km lange rivier de Eem, de Heuvelrug die van het noordwesten tot het zuidoosten de provincie “doorsnijdt” en al sinds prehistorische tijden is bewoond, en het Kromme Rijngebied tussen de Heuvelrug en de rivier de Lek.

De provincie kent
Lees verder >>Veelzijdig Gelderland

30-08-2014   | |   Dierlijk , Herkomst , Keukentafel , Plantaardig

Geschreven door eetweetjes (Tineke)

2014-7895

Thema 2014 – Gelderland – thema 2014

Als ik aan Gelderland denk dan zie ik in mijn verbeelding bloeiende hoogstamboogaarden in de Betuwe, ruik ik het boerenland van de Bommelerwaard, proef de bosbessen die we plukten in onze vakanties op de Veluwe, denk ik aan zomerse uiterwaarden met grazend vee, en voel ik als het ware de rust die het coulissenlandschap van de Achterhoek uitademt.

In de jaren zestig van de vorige eeuw leerde ik op school dat
Lees verder >>Overijssel

31-07-2014   | |   Herkomst , Keukentafel

Geschreven door eetweetjes (Tineke)

2009-8225

Thema 2014 – Overijssel – thema 2014

Het land over de IJssel, hoewel, het ligt er natuurlijk aan van welke kant je het bekijkt.

Overijssel wordt onderverdeeld in drie landstreken (Kop van Overijssel, Salland en Twente) en heeft veel verschillende landschapstypen en daarmee heel wat te bieden. Zo vind je:

– Zeeklei grenzend aan de Flevopolders in het westen;
– Laagveen in het noordwesten waarbij de Wieden en Weerribben bijzonder waterrijk zijn;
– Rivieren met uiterwaarden lopen door en langs de hele provincie: IJssel, Vecht, Zwartewater, Regge en Reest;
– Oude zandgronden verspreid door Twente (hogere gronden) en Salland (zandkopjes en zandlaagtes);
– Ontginningsgronden – de woeste heidegronden werden ontgonnen om aan groeiende bevolking voedsel en
Lees verder >>Zuid-holland

20-06-2014   | |   Herkomst , Keukentafel

Geschreven door eetweetjes (Tineke)

2009-1959

Thema 2014 – Zuid-holland – thema 2014

Na Noord-holland besteden we deze maand aandacht aan Zuid-holland.  De indeling in een noordelijk en zuidelijk deel van Holland is pas in 1840 tot stand gekomen.
Zuid-holland grenst in het westen aan de Noordzee, in het noorden aan Noord-holland, het oosten aan Utrecht en Gelderland, in het zuid-oosten aan Noord-brabant en in het zuiden aan Zeeland.
De vorming van het landschap van Zuid-holland loopt parallel met dat van Noord-Holland, zij het dat er iets minder overstromingen plaatsvonden. Maar net zoals het geval is met Noord- bestaat ook Zuid-holland grotendeels uit polders. Slechts de duinenrij ligt boven zeeniveau.

Grofweg kan je deze provincie in drie delen splitsen: het westen en midden is sterk verstedelijkt met tussen Den Haag, Delft en Rotterdam het om zijn glastuinbouw bekende Westland; het oosten heeft een open landschap en maakt deel uit van het Groene Hart waar landbouw – met name veeteelt – een grote rol speelt; en het zuidelijk
Lees verder >>Drassig Noord-holland

25-05-2014   | |   Herkomst , Keukentafel

Geschreven door eetweetjes (Tineke)

Thema 2014 – Noord-holland – thema 2014

Holland,  heerlijk land! Grotendeels beneden zeeniveau, vandaar ook de naam, het land is letterlijk uitgehold. De oorspronkelijke bodem bestond uit veen, met name laagveen.

In de Middeleeuwen trokken de bewoners van de strandwallen het achterland in, waar ze sloten groeven om het gebied te ontwateren en zodoende bewoonbare plekken te creëren. Door de ontwatering klonk het land in, later werd dit nog versneld door de turfwinning. Door het warmer wordende klimaat ontstond de Zuiderzee. *) Het lage land werd slechts beschermd door de door de wind en zeestromingen altijd van plaats veranderende strandwallen en door de bewoners opgeworpen dijken. In de latere middeleeuwen zorgden overstromingen ervoor dat grote delen van het toch al laag liggende land weggeslagen werden. Deze grotere meren werden vanaf de 17e eeuw drooggemalen met
Lees verder >>