On the banks of Plum Creek

Dit is niet echt een boek waarvan je zou denken dat het over eten gaat. Integendeel zelfs, het hoort thuis bij de klassieke kinderboeken. De schrijfster vertelt over haar jeugd in het midwesten van Amerika, toen zij met haar ouders en zussen per huifkar van de ene woonplaats naar de andere trok. Echter, centraal in de boeken staat de strijd om te overleven, en de grote rol die voedsel daarbij speelde.

Nadat Laura, haar ouders en zussen van de hoge prairie uit Kansas zijn weggetrokken komen ze midden in de zomer na een lange reis aan in Minnesota. Van een Noorse boer kunnen ze een stuk prairieland waar een kleine rivier doorheenstroomt overnemen om hier een nieuwe boerderij te kunnen opzetten.
Niet ver van deze plek ligt een stadje waar de familie actief deel neemt aan het sociale leven.

Het duurde niet lang of in de stal kwam een melkkoe te staan. Nieuwe akkers werden geploegd, en in het voorjaar daarop ingezaaid. Ook werden er aardappels geplant en de moestuin ingezaaid, en Pa plaatste een zelfgebouwde visval in de rivier. In dit jaargetij was er nog niet veel voedsel beschikbaar op een nieuw opgezette boerderij, en de vis was een welkome aanvulling. Ze smulden er dan ook iedere dag van.

Maar dat de pionier-boeren soms voor een bijna onmogelijke opgave staan bewijst dit verhaal wel. Ondanks dat Pa en Ma niet voor een kleintje vervaard waren lukte het niet om hier een boerderij op te zetten. Tegenslag op tegenslag volgde. Een sprinkhanenplaag vlak voor de eerste tarweoogst hield in dat er de eerste twee jaren niets geoogst kon worden. Al het geteelde en wilde groen werd door de sprinkhanen opgegeten, prairie en bomen waren helemaal kaal. Een droge zomer maakte dat er bijna geen water meer in de rivier stroomde en er een tekort aan goed drinkwater ontstond.
Het door Pa gebouwde huis kon niet worden afbetaald, en hij moest noodgedwongen op weg naar het oosten om daar werk te zoeken als dagloner.

Een echte beschrijving van het kerstdiner ontbreekt, enkel dat Pa voor de gelegenheid in het stadje verse oesters en crackers had gekocht. Op weg naar huis werd hij overvallen door een sneeuwstorm, maar zakte gelukkig in een sneeuwhol onder de rivierbank terecht, waar hij bleef zitten tot de storm was uitgewoed. Om niet van honger om te komen had hij de crackers en het kerstsnoep opgegeten.

De vele zachte houtskool-illustraties van Garth Williams helpen je om de situaties te zien zoals de achtjarige Laura dat deed.

Ook op de plank staan deze delen: Little House in the Big Woods, Little House on the PrairieFarmer Boy, By the shores of Silver Lake, The Long Winter, Little Town on the Prairie, These Happy Golden Years, The First Four Years


On the banks of Plum Creek
door Laura Ingalls Wilder
Deel 4 uit de Little House serie
Engelstalig (In het nederlands verschenen als “Het kleine huis aan de rivier”)
Tekst ©1937 Laura Ingalls Wilder, © vernieuwd 1965 Roger Lee MacBride
Illustraties © 1953 Garth Williams
13e druk (1971) van de gereviseerde versie uit 1953
Harper & Row publishers, Inc.
First Harper Trophy book, 1971
Paperback, 339 pagina’s
ISBN 0-06-440004-2
Serie gekocht september 1979, Calgary-Canada , dit deel Can $ 2,10

Dit bericht zit in:

Categorie: Boekenplank

Tag: boerderij, dierlijk, herkomst, leefwijze, plantaardig