Carnaval

Carnaval is een feest voorafgaand aan de Vastentijd. De datum wisselt per jaar, de viering ligt doorgaans in februari. Een en ander heeft te maken met de datum waarop Pasen valt.
Opmerkelijk is dat het overwegend protestantse deel van Nederland dit feest niet viert. Dit in tegenstelling het katholieke zuiden, met name in de provincies Noord-Brabant en Limburg.

Geschiedenis van carnaval

De viering van een feest waarbij alles op zijn kop staat gaat tot ver in de geschiedenis terug.
Na de kerstening van Europa wilde de kerk deze feesten aan het eind van de winter onderdrukken. Echter, omdat het volk zich niet liet dwingen besloten de kerkvaders het feest aan te passen met christelijke kenmerken. Mede door deze invloed werd carnaval voor alles een eet- en drinkfestijn. Hierna begon immers de vastentijd, waarin veel soorten voedsel verboden waren. Alleen het minimaal noodzakelijke was toegestaan, soberheid werd dan het devies.

De aanloop naar carnaval

Hoewel men het carnavalsfeest in de late winter viert, begint het carnavalsseizoen al op 11 november.
Dan kiezen om elf minuten over elf uur de carnavalsverenigingen hun Prins Carnaval en zijn gevolg, de Raad van Elf. Iedere plaats heeft ook een jaarlijks motto, ook dit wordt op deze datum vastgesteld. Ook hebben veel steden en dorpen in de carnavalstijd een andere naam.
Elf is van oudsher het gekkengetal. Gek en dwaas doen zijn dan ook typische carnavalsuitingen.

Hoe vier je carnaval?

Er zijn pakweg twee stromingen. In het grootste deel van Noord-Brabant viert men het op zijn Bourgondisch. De festiviteiten vinden hierbij vooral “binnen” plaats, in kroegen en zalen. De viering van het Rijnlandse carnaval in Limburg en het oosten van Noord-Brabant is voornamelijk buiten op straat. Bij beide tradities staat voorop dat je lekker uit je dak mag gaan.

Het is dan ook een uitbundig feest. Er wordt gezongen en gedanst. Een grootse parade en verkleedpartijen zijn vaste onderdelen van de viering. En bovenal, het is een feest met veel drank en eten.
Het woord carnaval heeft een Latijnse oorsprong en wordt grofweg vertaald met “wegvallen van het vlees”. Andere benamingen voor dit feest zijn Vastelaovend en Vastenavond, die meer herkenning hebben in het Nederlands. Tijdens dit feest kon je vlak voor de vastentijd dus nog een laatste keer flink eten en te drinken. En tot op heden gebeurt dat nog steeds.

Gebruikte bronnen: WikipediaVakantiedagen Nederland

Dit bericht zit in:

Tag: eet- en drink tradities, feest, winter

Categorie: Keukentafel