The First Four Years

Dit is niet echt een boek waarvan je zou denken dat het over eten gaat. Integendeel zelfs, het hoort thuis bij de klassieke kinderboeken. De schrijfster vertelt over haar jeugd in het midwesten van Amerika.
Centraal in de boeken staat de strijd om te overleven, en de grote rol die voedsel daarbij speelde.

Het boerenleven op de prairie was geen gemakkelijk leven. Voor hun huwelijk spraken Laura en Almanzo af om drie jaar te proberen rendabel te boeren en dan de balans op te maken. Tarwe was hun belangrijkste gewas. Ze kregen het moeilijk, het weer was en bleef een onzekere factor. De hele graanoogst van het eerste jaar werd vernield in een zomerse hagelstorm, en om het benodigde geld voor belasting en voorraden bij elkaar te krijgen moesten ze een van de boerderijen verhypotheken, wat tevens inhield dat ze van het prettige, knusse huis op de bosontginning moesten verhuizen naar de prairie-boerderij.

In het tweede jaar ging het wat beter. In december kwam er gezinsuitbreiding, dochter Rose werd geboren. Het daaropvolgende voorjaar en zomer waren drukke tijden met het boerenwerk, werk in huis en aan de moestuin en het verzorgen van de baby. In de hooitijd genoten ze alle drie van het buiten zijn op de velden. Dit jaar was er wel een tarweoogst, hoewel magertjes, als gevolg van de droogte.
De veestapel deed het goed en dit jaar konden ze een paar jonge stieren verkopen.

In het derde jaar kregen ze te maken met ernstige ziekte waar Almanzo nooit meer helemaal van herstelde, waardoor het werk op twee boerderijen – zowel de boomontginning als de akkerboerderij – teveel voor hem werd. Er werd dus besloten om de akkerboerderij te verkopen en, na het huis daar een opknapbeurt te hebben gegeven, weer op de boomontginning te gaan wonen. Op de akkers daar gedijde het graan, dankzij de lenteregens.
De boompjes hadden echter flink te lijden gehad van de droogte in het voorgaande jaar en een aantal daarvan moest worden vervangen.
Het kleine toom kippen was goed aan de leg. In de stal stonden nieuwe kalfjes en veulens. Laura’s schoolgeldveulen was nu een volwassen paard van drie jaar, en kon verkocht worden. De opbrengst werd geïnvesteerd in schapen.
Hoogzomer kwam en ook een dagenlang waaiende hete prairiewind waardoor het nog niet geoogste graan in de aren verschrompelde.

Na het ploegen in de herfst van het vierde jaar maakten ze de balans op. Was het boeren op de prairie wel of geen succes? Wat betreft graan niet, maar met de veestapel van koeien, kalveren, paarden en schapen was het een ander geval. Ze besloten om nog één jaar door te gaan om te proberen een graanoogst te verbouwen.
Het werd een bewogen jaar. Een zachte winter werd gevolgd door een warm voorjaar.
De kudde schapen was winstgevend, ieder schaap had zichzelf met zijn wol meer dan terugverdiend. En met de lammeren werd de kudde meer dan verdubbeld.
Met de tarwe ging het weer moeilijk. Het weer aan het eind van het voorjaar bracht stofstormen die het gezaaide graan wegbliezen. Er moest zaaitarwe gekocht worden om de akkers opnieuw in te zaaien. De voorzomer was te droog en een in de oogsttijd waaiende hete zomerwind zorgde ervoor dat de tarwe droog, bruin en dood op de akker achterbleef. Diezelfde wind was ook funest voor de boompjes op de ontginning, slechts weinig overleefden.
Het werd hoogzomer en Laura beviel van een zoon, die echter al na enkele weken overleed. En alsof dat nog niet genoeg ellende was ging ook nog hun knusse huisje in vlammen op.

Aan het eind van dit jaar van respijt stelden ze zich nogmaals de vraag: Was het boeren een succes? Akkerbouw was grotendeels afhankelijk van de elementen, maar het weer hoefde niet altijd de stoorzender te blijven.
Ze hadden een flinke veestapel opgebouwd in de afgelopen jaren: Koeien, kalveren, paarden. En de winstgevende schaapskudde niet te vergeten.
Het antwoord luidde dus: Ondanks tegenslag hadden ze ook succes geboekt, en dus zouden ze blijven boeren.

Dit boek is weer voorzien van de houtskooltekeningen van Garth Williams.

Ook op de plank staan de delen: Little House in the Big Woods, Little House on the Prairie, On the Banks of Plum Creek, Farmer Boy, By the Shores of Silver Lake, The Long Winter, Little Town on the Prairie, These Happy Golden Years,


The First Four Years
door Laura Ingalls Wilder
Deel 9 uit de Little House serie
Engelstalig (In het nederlands verschenen als “De Vier Prairiejaren”)
Tekst ©1971 Roger Lea MacBride
Illustraties © 1971 Garth Williams
4e druk 1971
Harper & Row publishers, Inc.
First Harper Trophy book, 1971
Paperback, 134 pagina’s
SBN 06-440031-x
Serie gekocht september 1979, Calgary-Canada , dit deel Can $ 1,75

 

Dit bericht zit in:

Categorie: Boekenplank

Tag: herkomst