Graanprovincie Groningen

Thema 2014 – Groningen – Thema 2014

Groningen, een van de noordelijke provincies ligt (met de klok mee) tussen de wateren van de Waddenzee, Eemsmonding en Dollard, verder wordt het begrensd door het Duitse Eemsland, en de Nederlandse provincies Drente en Friesland.

Groningen, het klinkt voor mij als bewoner van de randstad als een uithoek. Maar dan wel een uithoek vol ruimte en rust!
Opvallend in die ruimte zijn de bijna oneindige graanakkers. Wat een weidsheid! en wat een rijkdom is het uitzicht over dat wuivende graan! Groningen heeft niet alleen grote graanvelden, ook kleinere akkers komen voor, in het bijzonder in het Westerkwartier en de Zuidoostelijke punt van de provincie.

Vanwaar dat schaalverschil? Van oorsprong vind je in Groningen de volgende grondsoorten: zeeklei in het noorden, in de Zuidoostpunt veengronden die doorsneden worden door de Ruiten Aa met zijn zand- en grindgronden, en in het in verhouding kleinere Westerkwartier tref je al deze grondsoorten aan, verlopend van zeeklei in het noorden via veen naar de zand- en grindgronden die grenzen aan de Friese Wouden.

De jonge zeeklei van het noorden is een bijzonder vruchtbare grondsoort, vandaar dat hierop ook de mega-akkers te vinden zijn, met een monocultuur van overwegend tarwe. De meer afwisselende grondsoorten in het westen en zuidoosten van de provincie brengen met zich mee dat je hier een meer gevarieerde bebouwing aantreft. In het zuidoosten vind je in het coulisselandschap kleine graanakkers met o.a. haver en gerst. Andere gewassen van betekenis zijn aardappelen, met name zetmeelaardappelen doen het goed in Groningen, en menige Groningse akker is beplant met de niet meer weg te denken snijmais. Ook worden er suikerbieten geteeld.

Neemt akkerbouw een belangrijke plaats in, dit gaat niet op voor de tuinbouw. Zowel in de volle grond als onder glas wordt er slechts op zeer beperkte schaal groenten en fruit geteeld.
Iets meer ruimte is er voor de veeteelt, waarbij de schapen nog het best vertegenwoordigd zijn.

Groningen is dus in de eerste plaats een graanprovincie, en ondanks dat er aan monocultuur een aantal bezwaren kleven zijn die weidse akkers een magnifiek gezicht waar ik intens van kan genieten.

Gerelateerde artikelen en recepten:

Bronnen: http://www.wtkg.org/geo_kaarten_provincies_1881.html
http://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/westerkwartier.aspx
http://nl.wikipedia.org/wiki/Monocultuur
http://edepot.wur.nl/5915

De andere provincies: FrieslandDrenteFlevolandNoord-hollandZuid-hollandOverijsselGelderlandUtrechtZeelandNoord-brabantLimburg

 

Dit bericht zit in:

Tag: graan en meel, thema-provincie

Categorie: Keukentafel