Het Olijfolie Boek

Olijfolie, de olie van de mediterrane landen waar de olijfboom goed gedijt!
In dit Olijfolieboek wordt ingegaan op alles wat met de olijf en olijfolie te maken heeft: Uitgebreide achtergrondinformatie en veel verschillende recepten.

In het informatieve deel vind je hoofstukken over de historie van de olijf en de olie, over het produktieproces van olijf tot olie, over olijf en gezondheid, en de olijf en hoe er mee om te gaan in de keuken, over de verschillende soorten olijven en olijfolieën. Het geeft zodoende een compleet beeld van het onderwerp.

Het grootste deel van het boek wordt ingenomen door recepten met olijfolie. Dat olijfolie veel toepassingen in diverse gerechten heeft wordt hier wel duidelijk.
De aparte hoofdstukken behandelen:
– vis, schaal- en schelpdieren,
– vlees,
–  groente,
– pasta, rijst en brood,
– desserts en gebak.
Elk van deze hoofdstukken wordt voorafgegaan door een korte schets van een cuisinier die zijn favoriete recept geeft voor een gerecht uit die specifieke categorie.
Verder treft je een hoofstuk over basistoepassingen van de olijfolie, en afgesloten wordt met een stuk over keukentermen en een alfabetisch register.

Dit is echt een boek met meerwaarde doordat het naast recepten ook veel achtergrondinformatie biedt. Ik ben blij dat dit boek zijn weg naar mijn boekenkast heeft gevonden.


Het Olijfolie Boek – Recepten, gebruik en historie
Janny van der Lee, Ileen Montijn, Ton van Es, Ries van Stigt Thans
© 1993 Uitgeverij Kosmos BV, Utrecht
Uitgave in samenwerking met het Olijfolie Informatie Bureau en met steun van de Europese Commissie
Ontwerp omslag: Kees Kuiphof
Typografie: Rob van den Elzen bNO
Illustratie omslag: Irene en Marinella Bonini
Foto’s cuisiniers: Caroline Martinot
Illustraties collages: David Sim
Schilderij La Pace (Pax): Ambrogio Lorenzetti
Overige illustraties: Diana Miller, Sue Gorgonsin, Mac Innes Photography Ltd, Caroline Martinot
ISBN 90 210 0549 2
D/1993/0108/081 NUGI 421
Gekregen in 2013 van familie

Dit bericht zit in:

Tag: boeken, herkomst

Categorie: Boekenplank