Overijssel

Thema 2014 – Overijssel – thema 2014

Het land over de IJssel, hoewel, het ligt er natuurlijk aan van welke kant je het bekijkt.

Overijssel wordt onderverdeeld in drie landstreken (Kop van Overijssel, Salland en Twente) en heeft veel verschillende landschapstypen en daarmee heel wat te bieden. Zo vind je:

– Zeeklei grenzend aan de Flevopolders in het westen;
– Laagveen in het noordwesten waarbij de Wieden en Weerribben bijzonder waterrijk zijn;
– Rivieren met uiterwaarden lopen door en langs de hele provincie: IJssel, Vecht, Zwartewater, Regge en Reest;
– Oude zandgronden verspreid door Twente (hogere gronden) en Salland (zandkopjes en zandlaagtes);
– Ontginningsgronden – de woeste heidegronden werden ontgonnen om aan groeiende bevolking voedsel en werkgelegenheid te verschaffen;
– Stuwwallen gevormd tijdens het Saalien, vnl. op de grens tussen Salland en Twente;
– Hoogveenlandschap in het oosten en noordoosten dat met name door de turfwinning veranderd is een landschap met een groot economisch rendement voor de landbouw;
– Beekdallandschap, voornamelijk op de zandgronden van Salland en Twente;

De vruchtbare zeeklei wordt benut voor akkerbouw, op de jonge ontginningsgronden vind je de rechtlijnige landbouwgronden, en op de oude zandgronden wisselen akkers en weiden elkaar af. Rond Hardenberg en Vriezenveen is men gestart met een project om de door eenzijdige beplanting verarmde akkers weer natuurlijker te maken. De boeren staan hiervoor stroken van hun land af waarvoor zij een vergoeding krijgen.
De uiterwaarden die regelmatig overstromen en daardoor vruchtbaar worden zijn zeer geschikt als grasland voor vee, en ook de lage, natte gronden langs de beken worden gebruikt als wei- en hooiland, alsmede voor de jacht en visvangst.
In de waterrijke gebieden van de kop van Overijssel vind je veel soorten vis en waterwild.
Op de flanken van de stuwwallen uit de IJstijd zijn vanaf de middeleeuwen al akkers aangelegd, de heide op de toppen van dezeĀ “bulten in het landschap” zijn in de 19e eeuw grootschalig beplant met bomen voor de toen in opkomst zijnde mijnbouw.

Bronnen:
http://www.landschapoverijssel.nl/
http://www.landschapoverijssel.nl/downloads/Natuurakkers.pdf

De andere provincies: GroningenFrieslandDrenteFlevolandNoord-hollandZuid-hollandGelderlandUtrechtZeelandNoord-brabantLimburg

 

Dit bericht zit in:

Tag: herkomst, thema-provincie

Categorie: Keukentafel