Boerderij

Wie is er bang voor spinnen?

Beestjes

De herfst is aangebroken. De spinnen weven hun web om voor de winter nog zoveel mogelijk prooi te vangen. Sommige mensen griezelen daarvan, en ik neem het ze niet kwalijk. Maar de webwevende kruisspin deert mij persoonlijk helemaal niet. Niet dat ik ze als huisdier zal koesteren. Dat niet, maar als muggenvangers zijn ze zeker nuttig! Ik heb het namelijk niet zo op de steekmug. Dat beestje moet mij wel haten, want het kan mijn bloed wel drinken! En daar ben ik niet blij mee, dus mag die spin rustig zijn of haar gang gaan.
Waar ik ook niet blij mee, zelfs bang voor ben is de nieuwe generatie GMO *) insecten. Het monster van Frankenstein was daar nog niets bij. Deze GMO creaturen worden onder de noemer gewasbeschermende maatregelen losgelaten op ons aller Moeder Aarde. Stiefkinderen die als zodanig niet eens herkenbaar zijn. En dat alles wordt gebracht als antwoord op de gigantische gifzooi die heden ten dage als bestrijdingmiddelen wordt gebruikt. Gif dat mede door de GMO industrie op de markt werd en wordt gebracht.

De geschiedenis

Maar…. hoe is het nou zover gekomen dat we die bestrijdingsmiddelen zo kwistig over onze akkers spuiten? Mega-hoeveelheden gif voor mega-akkers. Ehm…. kleine akkers, klein beetje gif – grote akkers, veel gif? werkt het zo? Wie heeft het concept monocultuur eigenlijk geintroduceerd?

Waarom moest alles nou groot, steeds groter tot grootst? Want we weten toch: Veel van hetzelfde kweekt zwakke individuen.
Waar en wanneer zijn we de kleinschaligheid kwijtgeraakt? De kleine akkers waarop vruchtwisseling en een braakjaar een noodzaak was. Die akkers van een boer die ook zijn eigen veestapeltje had. Waarvan de mest werd gebruikt om het land vruchtbaar te houden. Het gemengde kleine bedrijf, waar veel werk verzet moest worden, maar wat wel jaren achter elkaar gezond bleef ZONDER gif. En ook zonder antibiotica. Dat laatste is zelfs nog geen honderd jaar geleden uitgevonden.

Groot versus klein

Dus was de introductie van de mega-mono-cultuur nou echt zo handig? De industrie deed zijn intrede op het boerenland. Grote machines die noodzakelijk werden om het land te bewerken en de oogst binnen te halen. De ingeslagen weg naar grootschaligheid maakte veel boeren op den duur werkeloos. Weg met de kleine boer en lang leve de agrarische industrieel.
Of noem het “sluipenderwijs gecreëerde industriële werkeloosheid”. Want een boerenbedrijf moet tegenwoordig mega-groot wil het nog beetje een bestaan kunnen garanderen voor het boerengezin.

Het kleine boerderijtje is niet meer dan nostalgie. Geen eigen geselecteerd zaai- en pootgoed, want in het mega bedrijf is daar geen ruimte voor. Het zaaigoed moet grootschalig ingekocht worden. De boer heeft daar zelf geen controle meer over.
Het is van oudsher bekend dat sommige gewassen elkaars plaagdieren bestrijden. Wortelvliegen hebben een hekel aan uien en uienvliegen moeten niets hebben van wortelen. Op een kleine akker kon de boer daar zijn voordeel mee doen maar op de huidige mega-akkers gaat die vlieger niet op. Met alle gevolgen vandien. Er zijn gewasbeschermende middelen nodig. Gif!

Een nieuwe schepping

Zo ook in de boomgaarden. Hot topic zijn de olijfboomgaarden, die geteisterd worden door de olijfvlieg. De olijvenboer moet kwistig gebruikmaken van de flitspuit, maar de olijfvlieg is een vruchtbaar beestje dat ervoor zorgt dat er in het volgende seizoen weer voldoende nakomelingen rondvliegen.
Nu zijn er een aantal mensen die met behulp van de techniek van genetische manipulatie een oplossing hiervoor bedachten. Zij hebben mannelijke olijfvliegen “geschapen” die in de boomgaarden losgelaten zullen worden opdat ze paren met de vrouwelijke natuurlijke olijfvliegen. Aan deze beestjes is zodanig geknutseld dat het door hen verwekte vrouwelijk nageslacht het larvenstadium niet zal overleven. Met als gevolg een drastisch uitsterven van de populatie olijfvliegen. “En zij zagen dat het goed was”.
Slimme zet! zal je zeggen, maar ik denk dat de natuurlijke vijanden van de olijfvlieg het daar niet mee eens zijn. Hun voedsel is er dan niet meer. Ook die populatie dunt uit, en zo zal dat steeds een stapje opschuiven tot bovenaan de voedselketen. En we weten natuurlijk wel wie daar staat:
De mens… op den duur zonder voedsel… Of waren er nog planten over? Ehh… kennen we nog het verhaaltje van het bloemetje en de bij? De bij die zo hard nodig is voor onze voedselvoorziening?
Ik voorzie een moeilijke periode voor het  leven op onze Aarde….

*) GMO = genetically modified organism – genetisch gemanipuleerd organisme

Dit bericht zit in:

Tag: boerderij, kritisch

Categorie: Keukentafel